دید برنده بازنده

بدون امتیاز 0 رای
29,000 تومان

همه ما در زندگی تجربه‌هایی از شکست و ناکامی را داشته‌ایم و تفاوت‌های فردی از بازخوردی که به همین موانع…

1
29,000 تومان